Projekt

Představení

Návazný program

Vizualizace

Historie

Vlak je jen začátek

Součástí projektu REVOLUTION TRAIN je dlouhodobá práce s cílovými skupinami a koordinace činností s partnerskými organizacemi i místními experty na prevenci.

Unikátní prostředí vlaku nabízí možnost okamžité neformální diskuse s vrstevníky, učitelem a odborníkem. Po skončení projekce lektoři předávají pedagogům doporučení k návazné diskusi a další práci s tématem vlakového příběhu ve třídách. Ve spolupráci s městy pořádáme výstavy slohových a grafických prací návštěvníků vlaku.

S časovým odstupem práce s žáky a studenty pokračuje návštěvou lektorů protidrogového vlaku nebo lokálních preventistů ve škole, kde s dětmi probíhá program navazující na vlakový příběh.


„To je zákon, kámo!"

Těmito a dalšími otázkami se zabývá návazný program „To je zákon, kámo!", který navazuje na „vlakový příběh". Žáci sledují tento příběh z nové perspektivy policejních týmů. V rámci soutěžení jednotlivých skupin se dozvídají více o okolnostech vzniku drogové závislosti, možnostech její léčby i rizicích trestně právních následků. Cílem programu je prohloubit diskusi o rizicích závislostí, zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu a zároveň zvýšit povědomí o trestně právní odpovědnosti. Žáci navíc dostávají příležitost uvědomit si, že problematika drog není záležitostí vzdálenou, ale mohou se s ní setkat i ve svém nejbližším okolí.

Program vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou a místními experty na prevenci.

Návazný program byl poprvé představen ve školním roce 2017/2018. Od září 2017 preventivní program absolvovalo 5072 žáků a studentů od Ostravy přes Hradec Králové, Prahu, České Budějovice, Cheb až po Most. V současné době působí po celé České republice celkem 71 vyškolených lektorů návazného programu.

Návazný program podpořila a aktivně se do něj zapojila Policie ČR. Krajští preventisté PČR navštěvují s tímto návazným programem školy v Praze, Středočeském kraji a Královehradeckém kraji. V příštím školním roce se do škol vydají policisté i v Pardubickém, Olomouckém a Ústeckém kraji.

Ze strany žáků a pedagogů je program přijímán velmi pozitivně. Žáci hodnotí kladně týmovou práci a možnost shlédnout vlakový příběh znovu. S odstupem času mají možnost zaměřit svou pozornost na jiné detaily, kterých si ve vlaku nevšimli. Z pedagogického hlediska je především oceňováno prohloubení příběhu o informace z trestněprávní roviny a celkové zpracování projektu.

Ukázka vyhodnocení zpětné vazby od pedagogů


„Hlavně že kupuješ, kámo!"

Plánovaný program zaměřený na téma manipulace, zejména na rozpoznání technik manipulace a účinnou obranu proti nim.


Ukázka z reakcí
PRO ŠKOLY - Program pro školy RODINA - Rodiče s dětmi a veřejnost STAŇTE SE PARTNEREM PROJEKTU


AKTUÁLNĚ PROJEKT PROGRAMY O NÁS PARTNEŘI KONTAKTUJTE NÁS
Tour Historie Pro školy Pro média Reference       Eliášova 274/4, Praha 6
Vizualizace Pro rodinu Kariéra Napsali o nás  info@revolutiontrain.cz
      +420 774 724 757
5D Pro firmy Foto